Run The Climate: van lopen naar voorlopen

Run the Climate is de campagne waarmee de Green Community het bestuur van de UGent wil toejuichen om van loper te veranderen in voorloper. Met podcasts, video’s, online sessies en meer.

Video’s

Duurzaam onderwijs (opname 3 december 2020)

Materiaal | Over het muurtje: wegwerparme studentenresto’s (opname 26 november 2020)

Diversiteit (opname 5 november 2020)

Het animatiefilmpje waar de Run the Climate-campagne in 2019 mee begon.

Concept, illustraties & animatie Wild van Vorm / Stem Nic Balthazar / Rik Evelyne Meersschaut / Muziek Dresden, The Flamingo

Run The Climate Podcasts

Om de klimaatverandering voor te zijn moeten we harder lopen, véél harder lopen. In de Run the Climate-campagne is Rik, rector van de UGent en fervent loper, alvast begonnen.


Met deze klimaatpodcast willen we de rector, en ook jou, een handje helpen in de richting van een duurzamere toekomst: de inzichten van de verschillende gasten in onze podcast verhelderen die zoektocht. Wie loopt met ons mee? Als we nu vertrekken halen we die klimaatverandering hopelijk nog in!

SO GET INFORMED


Voorafgaand aan de lancering van de Run the Climate-podcast verscheen een rode lijn op verschillende gebouwen van de UGent. Die lijn is een metafoor voor de klimaatverandering: een symbolische stijging van de zeespiegel met 2m. Dat metafoor is afkomstig van #sogetinformed, een campagne over de oorzaak, gevolgen en oplossingen van klimaatopwarming. De intentie om te informeren en te verhelderen past naadloos bij de UGent als een kennisinstelling.

Lees meer over deze aflevering

In de eerste podcast krijgen we bezoek van prof. Brent Bleys en Jonas Van der Slycken, beiden verbonden aan de vakgroep Economie en Bedrijfskunde van de UGent. Zij houden een pleidooi voor post-growth, een economische groei die zich niet enkel laat meten door BBP, maar veel meer indicatoren in rekening brengt. Postgroei gaat verder dan het meten van economische groei via het bbp (bruto binnenlands product) door met meerdere facetten rekening te houden. Het kijkt ook naar factoren als welzijn, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en sociale vraagstukken om tot een beter, rechtvaardiger en duurzamer evenwicht te komen tussen economie, de samenleving en de biosfeer.

Lees meer over deze aflevering

In de tweede podcast gaan klimaatactivisten Mathieu De Meester (Students4Climate) en Arno De Ridder (d’Urgent) in dialoog met Bert Weijters, professor consumenten- en bedrijfspsychologie. Wat drijft het menselijk gedrag? Zijn we wel zo rationeel als we zelf denken? Waarom maken we bepaalde keuzes? Deze vragen worden in verband gebracht met de klimaatproblematiek en de manier waarop we ons gedrag al dan niet vorm geven in een duurzamere richting. Veel gewoontes hebben een destructieve impact op onze planeet. Maar toch blijven we, tegen beter weten in, volharden in die gewoontes of voelen we ons aangevallen of schuldig als we erop aangesproken worden. Hoe komt dat?

Lees meer over deze aflevering

71% van het aardoppervlak bestaat uit water. Dat is ongeveer evenveel als het aandeel water in ons lichaam. Wanneer onze lichaamstemperatuur uit balans raakt voelen we ons zwak en ziek. In sommige gevallen is dit zelfs levensbedreigend. Dit geldt evengoed voor de planeet. De temperatuurstijging heeft een enorme invloed op de watercyclus die de motor van de planeet draaiende houdt. Net zoals in ons lichaam hoeft het niet eens om zo’n grote ontregeling te gaan. 1,5°C of 2°C betekenen al een wereld van verschil. Marjolein Vanoppen en Arnout D’Haese, beide waterwetenschappers aan de UGent, gaan in dialoog over hoe de planetaire watercyclus wordt aangetast door klimaatverandering. “If climate change is a shark, the water resources are the teeth”.

Lees meer over deze aflevering

Aflevering 4 – over de Europese Green Deal met Hendrik Vos, professor aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

“Deze podcast werd opgenomen toen de coronacrisis al voor de deur stond, maar we nog niet konden vermoeden hoe verpletterend en ontwrichtend de impact ervan zou zijn.

Het risico bestaat dat de klimaatproblematiek, die zo centraal zou gaan staan in het beleid, nu weer voor een tijd helemaal naar de achtergrond verdwijnt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook anders lopen. De economie zal in heel de wereld opnieuw moeten worden opgestart. In alle landen zal er massaal overheidssteun nodig zijn. En dat is ook een opportuniteit – het kan de gelegenheid zijn om meer dan ooit accenten te leggen, en de steun te richten op die sectoren die het meest de toekomst belichamen. Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid kan de rode draad vormen, om uit de krater te kruipen.

De coronacrisis maakt ook duidelijk dat het wel degelijk mogelijk is om ingrijpende maatregelen te nemen in de wereld van vandaag. Het verhaal dat we onze levensstijl onmogelijk kunnen bijsturen, klopt dus niet. De meest ingrijpende gevolgen die we vandaag ondervinden, hebben betrekking op de meest simpele zaken: we kunnen niet meer op familiebezoek, we mogen onze grootouders niet meer zien in de woon- en verzorgingstehuizen, we kunnen er niet meer op uit trekken met vrienden, we mogen geen feestjes meer vieren, geen glas op een terras, geen knuffels of kussen meer. Maar dit zijn niet de zaken die het klimaat stuk maken. De maatregelen die ons het meest raken, zijn niet nodig om een ferm klimaatbeleid te voeren. Het meest doorgedreven klimaatbeleid maakt het nog altijd mogelijk om te blijven doen want voor ons, mensen, meest belangrijk is.

Tenslotte leert de coronacrisis ons ook dat we nooit om de conclusies van wetenschappers heen kunnen. Als het er echt op aankomt, zijn zij het die ons het pad tonen om uit de ellende te raken. Het zijn niet de Donald Trumps of Boris Johnsons die het doen. De opwarming van de aarde gaat trager dan de verspreiding van een virus. Maar ook hier zijn experts nagenoeg eensgezind. Over hun modellen bestaat weinig twijfel, en hun beleidsaanbevelingen gaan allemaal in dezelfde richting. We kunnen de boodschappen van de klimaatwetenschappers niet straffeloos blijven negeren.”

Hendrik Vos

Alle interviews werden afgenomen door Heleen Schockaert, met klankmontage door House of Media & opname door URGENT FM.

Met dank aan onze gasten: Brent Bleys, Jonas Van der Slycken, Arno De Ridder, Mathieu De Meester, Marjolein Vanoppen, Arnout D’Haese & Hendrik Vos.

Met dank aan alle vrijwilligers die meewerkten aan de uitrol van #sogetinformed bij de UGent: Students4Climate, UrgentFM, Jong Groen (StuGent), DuSt, de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit Recht en Criminologie, de Faculteit Wetenschappen, de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de Faculteit Diergeneeskunde, de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.