ReDESign

Van wegwerpsignalisatie naar circulaire alternatieven

Met steun van Vlaanderen Circulair slaagden UGent, Stad Gent en communicatiebureau Karakters er het voorbije jaar in om een circulair alternatief te identificeren voor de courant gebruikte PVC-dragermaterialen. Denk hierbij aan tijdelijke signalisatieborden, informatiepanelen en banners.


Na een breed marktonderzoek, veelvuldige wetenschappelijke testen – sommige al wat destructiever dan andere -, een uitgebreide levenscyclusanalyse, proefprojecten en gebruikersbevragingen kwamen panelen en banners uit polypropyleen er als geknipte kandidaten uit.


Hoog tijd om de standaard gebruikte PVC-materialen de wacht aan te zeggen en werk te maken van deze circulaire en duurzame alternatieven!

Van wegwerpsignalisatie naar circulaire alternatieven

Communicatiebureau Karakters is al even een begrip wat betreft duurzame communicatiecampagnes en dito printwerk. Zij stonden binnen dit project o.a. in voor de screening van duurzame basismaterialen.


Universiteit Gent stelt zich als kenniscentrum graag ten dienste van de maatschappij. De Universiteit had in dit project zowel een rol als onderzoekspartner als proeftuinomgeving. Rond het circulaire gebeuren zijn er verschillende labo’s en vakgroepen die meedenken over de verschillende aspecten; De onderzoeksgroep ‘Recycling and Sustainable Use of Polymers’ coördineerde het wetenschappelijke luik, waarbij materialen werden geselecteerd, getest en gebenchmarkt met de huidige PVC-standaarden. De onderzoeksgroepen ‘Department of Industrial Biological Sciences’ en ‘Environmental Organic Chemistry and Technology’ zijn gespecialiseerd in respectievelijk het decontamineren van kunststoffen (hier relevant voor ontinkten) en het uitvoeren van LCA analyses, wat inzicht verschafte in de uiteindelijke impact van de shift in dragermateriaal op het materiaal- en energieverbruik.


Stad Gent is de ideale ‘living lab’ om de voorgestelde duurzame dragermaterialen uit te testen in de praktijk.