Living Lab Campus Sterre

Klimaatcampus

Campus Sterre is gebouwd in 1960 en is toe aan grondige renovatie. In het kader van de doelstelling van de UGent om CO2 neutraliteit in 2050 te bereiken moet de campus duurzaam gerenoveerd, beheerd en gebruikt worden.


Om gebruik te maken van de enorme kennis binnen de universiteit in deze transitie werd met fondsen van het Vlaams Klimaatfonds het living lab campus Sterre opgericht. Hierbij wordt de campus een “experimenteerruimte” waar studenten, docenten, vertegenwoordigers van de Centrale Administratie en externe actoren samen actie-onderzoek uitvoeren naar duurzame en klimaatvriendelijke maatregelen.


Het project kadert in de filosofie van de Stadsacademie waarbij betrokken stedelijke actoren, docenten, studenten en personeel van de UGent samen nadenken over de opgave in stadsacademiesessies en dit vertalen naar opdrachten voor masterproefateliers, groepswerken en andere experimenten.

Doe mee!

Bent u onderzoeker of docent en wilt u graag onderzoek doen (met studenten) op de campus? Bent u student en wilt u graag een maatschappelijk relevante thesis schrijven? Bent u een universiteitsmedewerker wiens werk aansluit bij dit thema? Bent u betrokken bij initiatieven in de buurt of op de campus zelf die te maken hebben met duurzaamheid?


Contacteer living lab coördinator Femke Lootens op femke.lootens@ugent.be