FUTUREproef

FUTUREproef

De kroon op je duurzame thesis

Veel masterproeven belanden na hard werk in een figuurlijke schuif, ook als er interessante maatschappelijke inzichten instaan. Met FUTUREproef wil de UGent masterproeven rond duurzaamheid meer toegankelijk maken voor het brede publiek en voor de organisaties of personen die in de praktijk met die onderwerpen bezig zijn.

https://futureproef.ugent.be

FUTUREproef is een initiatief van Green Office Gent, het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, de Directie Onderwijsaangelegenheden & de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Gent.

FUTUREproef Award

Met de FUTUREproef award zetten we UGent-masterproeven die een antwoord bieden op duurzaamheidsvraagstukken in de kijker.

Hierbij gaan we op zoek naar afstuderende studenten die (a) kwaliteitsvol onderzoek hebben verricht dat (b) impact heeft, (c) toekomstgericht is en (d) bijdraagt aan het streven naar een duurzamere samenleving, economie en planeet.

Duurzaamheid vormt één van de meest richtinggevende concepten van dit tijdsgewricht. De invulling ervan verschilt van context tot context en van persoon tot persoon. Daardoor hebben heel wat masterproeven een link met duurzaamheid en komen ze in aanmerking voor deze prijs. De laureaten van de competitie moeten echter over een 360°-visie op het duurzaamheidsvraagstuk beschikken.

Meer info op
https://ugent.be/futureproefaward

types]