Green Office Gent

Making ideas grow.

Wat?


Green Office Gent is de duurzaamheidsincubator van Universiteit Gent

Studenten en personeel werken in de Green Office samen aan het initialiserenen ondersteunen van duurzame projecten die ideeën en mensen verbinden. We zijn het contactpunt voor duurzame ontwikkeling aan Universiteit Gent.


Het werk van Green Office Gent is verweven met dat van de Commissie Duurzaamheidsbeleid die instaat voor de opvolging van het duurzaamheidsbeleid en adviseert aan de Rector, de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege en anderen.

Wil je meer info?

Mail naar duurzaam@ugent.be of kom langs in de Green Hub, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

SPEAK UP! Duurzame debatclub

Emmie Dierickx (Green Office Gent), Laura Cools (debatclub Gent, debattraining Retorix)

In het eerste semester vond er een inleidende debattraining rond klimaatrechtvaardigheid plaats, de aanzet tot SPEAK UP!, de debatclub over duurzaamheid. Samen met Laura Cools van debatclub Gent en debattraining Retorix, buig je je over een breed gamma aan duurzaamheidsstellingen en leer je al doende debatteren volgens de regels van de kunst.

Hoe doe je mee?

Contacteer Emmie om je aan te sluiten bij de debatclub!

Global Conference of Youth (COY)

Johannes Spaas (Green Office Gent) & Emmie Dierickx (Green Office Gent)

In het eerste semester brainstormden we over mogelijke participatieve projecten om studenten te betrekken in het formuleren van duurzame aanbevelingen voor de UGent en de COP27. We dachten ook na over wat het impactvolst zou zijn: het schrijven van een jeugdmanifest voor de jeugdconferentie voorafgaand aan de COP27, of het organiseren van een eigen Belgische/Vlaamse klimaatconferentie om onze klimaatjongeren samen te brengen.


In het tweede semester gaan we verder met één van deze projecten met een groep trekkers. Of dit project effectief gerealiseerd kan worden, hangt grotendeels af van wie mee op de kar wil springen.

Hoe doe je mee?

Contacteer Johannes als je dit mee wil helpen organiseren. Wil je op de hoogte blijven van de georganiseerde activiteiten, volg dan de Green Office op sociale media.

FUTUREproef (Duurzame thesissen)

Katoo Vael (Green Office Gent) & Febe Visaert (Green Office Gent)

In het eerste semester reikten we de FUTUREproef Award and de FUTUREproef Publieksaward uit. De ingezonden duurzame thesissen werden door het FUTUREproef-team tot een top 10 herleid. Uit deze top 10 werden uiteindelijk 3 laureaten gekozen door een jury van experts. Verder werd ook een publieksprijs uitgereikt. Alle thesissen, ook diegene die de top 10 niet haalden, werden als artikels op de FUTUREproef website gepubliceerd.


In het tweede semester gaan we verder met een aantal van de studenten die een duurzame thesis ingediend hebben. We zullen hen mogelijkheden bieden om te netwerken, en hen verbinden met de praktijk, zodat hun thesissen ook daar impact kunnen hebben.

Hoe doe je mee?

Als jij, of iemand die je kent, een duurzame thesis aan het schrijven is, dien deze dan zeker in voor de volgende editie van de FUTUREproef award. Wil je graag een duurzame thesis schrijven? Contacteer dan Katoo of Febe. Zij hebben een heleboel interessante contacten die je verder kunnen helpen.

Educate Tomorrow (Duurzaamheid in onderwijs)

Green Office Gent

Binnenkort meer.

Vergroening van de campussen

Robbe Lamers (Green Office Gent)

In het eerste semester werden enkele parkeerzones op campus Coupure onthard, en omgetoverd in een tuintje en een klein bosje. Verder werden er verschillende plantacties georganiseerd. Zo werden op campus UFO en campus Ardoyen een totaal van 15.500 bloembollen in de grond gestoken.


In het tweede semester wordt een universiteitsbrede klimplantenwedstrijd georganiseerd. Om zoveel mogelijk gevels op campussen te vergroenen, wordt het planten van klimplanten gekoppeld aan een wedstrijd voor studenten en studentenverenigingen. Zij zullen kunnen stemmen welke plant volgens hen het snelst de eindmeet zal halen.

Hoe doe je mee?

Als je wilt helpen met het uitwerken van acties om campussen te vergroenen, contacteer dan Robbe.

Koterellen – duurzaam koken

Michelle Geerardyn (Green Office Gent) & Bram Muylart (Green Office Gent)

In het eerste semester… werd het plan opgesteld en werd contact gelegd met studentenverenigingen. Het plan is om via veganistische kookpakketten, die studenten samen op kot kunnen klaarmaken, bewustheid te creëren rond duurzame voeding en studenten te stimuleren om meer samen te koken.


In het tweede semester… zullen, samen met verschillende kringen, bestellingen opgenomen worden voor veganistische kookpakketten. De verdeling van de pakketten zal ook via de kringen gebeuren. Er zal een prijs zijn voor de kring die de meeste pakketten verkoopt per aantal leden. Wat die prijs is, verklappen we voorlopig niet.

Hoe doe je mee?

Wil jij met je kring graag veganistische kookpakketten verkopen? Contacteer dan Bram om je op te geven. Wil je graag helpen met het uitwerken van andere acties om duurzame voeding te promoten? Contacteer dan Michelle.

Duurzame voeding – resto's

Michelle Geerardyn (Green Office Gent)

In het eerste semester werden herhaaldelijk onduurzame praktijken van de UGent resto’s vastgesteld. Verder werd ook opgemerkt dat verscheidene duurzame initiatieven uit het verleden teruggeschroefd werden.


In het tweede semester willen we hier wat aan gaan doen. We gaan op pad naar de verschillende resto’s om onduurzame praktijken op te merken, en zullen deze vervolgens aankaarten. Verder kunnen we zo de vinger aan de pols houden en druk leggen om genomen maatregelen niet zo maar terug te schroeven.

Hoe doe je mee?

Wil je graag helpen met het monitoren van de resto’s en het uitwerken van suggesties voor ons voedselbeleid? Contacteer dan Michelle. Heb je suggesties over hoe onze resto’s kunnen verduurzamen? Laat het ons weten op duurzaam@ugent.be.

Duurzame studenten-verenigingen

Bram Muylaert (Green Office Gent)

In het eerste semester legden we contacten met heel wat studentenverenigingen en brachten we hen samen om te praten over duurzaamheid. We ondersteunden hen ook op allerlei manieren in het organiseren van activiteiten met een duurzaamheidsfocus. In het tweede semester gaan we hier gewoon mee verder.

Hoe doe je mee?

Zit jij in een studentenvereniging, en wil je jullie werking en activiteiten verduurzamen? Contacteer dan Bram.

Duurzame campussen

Lena (Green Office Gent)

In het eerste semester legden we contacten met heel wat studentenverenigingen en brachten we hen samen om te praten over duurzaamheid. We ondersteunden hen ook op allerlei manieren in het organiseren van activiteiten met een duurzaamheidsfocus. In het tweede semester gaan we hier gewoon mee verder.

Hoe doe je mee?

Zit jij in een studentenvereniging, en wil je jullie werking en activiteiten verduurzamen? Contacteer dan Lena.

Het team

Bram Muylaert

Elien Goethals

Emmie Dierckx

Johannes Spaas

Katoo Vael

Kobe Tilley

Lena Bulckaert

Michelle Geerardyn

Niko Vandebos

Robbe Lamers

Andy Deprez

Administratie & logistiek

David van der Ha

Green Office Coördinator + Green Office Coach

Femke Lootens

Vervangend Green Office Coördinator + Green Office Coach

Riet Van de Velde

Milieucoördinator + Green Office Coach

Wim Dewitte

Branding, communicatie & algemene ondersteuning + Green Office Coach

Thomas Block

Directeur van het Centrum

voor Duurzame Ontwikkeling