Ecohomes

Apart goed. Samen strek.

Wat?


Ecohomes is het samenwerkingsverband van alle Milieu-praesessen binnen het Home Konvent Gent.


Ecohomes werkt samen met huisvestingsdienst van de universitaire en niet-universitaire homes (Savaanhuis, Mercator student residence, Xior) en Green Office Gent om zo het leven op de residenties en de werking binnen de gelinkte vereniging zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.


Maandelijks zitten we samen met deze groep om te bespreken hoe we zowel infrastructureel alsook op vlak van sensibilisering het leven op de homes ‘sustainable’ kunnen maken. Aangezien elke home anders is, is het zeer belangrijk dat elk gebouw gerepresenteerd wordt binnen deze meetings.


Ecohomes (ook wel de Milieuraad) neemt twee belangrijke projecten op zich, naast heel wat kleintjes: de Swap Shop en Maart Milieu Maand. Met de Swap Shop zorgen we voor een circulaire economie met huishoud-/kot-benodigdheden voor internationale studenten. Tijdens Maart Milieu Maand kleuren we de ganse maand in het teken van moeder natuur!


Apart goed, samen sterk!


Elke Home of residentie die toebehoort aan de Universiteit Gent, Hogeschool Gent of Artevelde beschikt over een homeraad. Deze zijn een soort ‘team sfeerbeheer’ binnen de homes. Zij zorgen er dan ook voor dat er binnen elk team of praesidium een ecologisch verantwoordelijke wordt aangesteld. Deze Milieu-praesessen zijn verantwoordelijk op het toezien dat alle activiteiten binnen de gebouwen (en ook buiten) op een duurzame manier verlopen.


Daarnaast organiseren ze zelf ook leuke activiteiten, workshops, filmavonden of lezingen om zo de bewoners wat dichter bij de natuur te brengen of om zo te sensibiliseren rond climate change. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de weggeefboxen die je vind in de keukens van Home Vermeylen om zo voedselverspilling tegen te gaan wanneer de studenten in het weekend naar huis gaan. Een ander voorbeeld is de installatie van GFT-bakjes op alle universitaire homes (in samenwerking met Green Office Gent).


Door onze krachten te bundelen is het ook mogelijk om een groter draagvlak te creëren dat zich spant over alle residenties binnen het Gentse, wat ervoor zorgt dat we heel wat meer mensen kunnen bereiken dan dat we dat alleen zouden doen.​


Maart Milieu Maand


Maart is de maand waarin we onze planeet in de bloemetjes zetten. Heel de maand worden er verschillende activiteiten georganiseerd die openstaan voor alle homes samen. Zo zijn er traditionele activiteiten zoals spaveggie; een spaghetti-avond waar we allen samen veganistische spaghetti eten (met kaas voor de liefhebbers) gemaakt door de milieuraad! Een andere traditie is het ecologisch ontbijt, waar we opnieuw een zo’n duurzaam mogelijk ontbijtbuffet aanbieden aan de homebewoners. Zo hebben we in 2019 een volledig vegan ontbijt aangeboden en aangetoond dat anders ook kan.

Ons doel?


De studenten in de residenties aansporen om na te denken over hoe hun kotleven en studentenleven een impact heeft op de natuur en hoe zij omgekeerd ook een positieve impact kunnen hebben door kleine dingetjes zoals een zero-waste week of de omschakeling naar kraantjeswater! Onze grootste overwinning tot nu toe was de omschakeling van wegwerpbekers op cantussen naar een herbruikbare pot, en daar zijn we zeer trots op!

Wil je meer info?

Mail naar milieu@homekonvent.be